Thông báo

Tất cả các bản dịch đang tiến hành ở blog Tụ Thủ Nhai sẽ được di chuyển hết về blog chính Bích Hải Thanh Thiên của mình.

Chúc tất cả ngày lành. ^^